Naslovna Škola Matematika Matematika iz ugla jedne učiteljice

Matematika iz ugla jedne učiteljice

5350
0

Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati!

Polaskom u školu često se dešava da deca imaju strah od matematike, koji kao da im je prethodno usađen. Važnije od svega je u samom startu kod dece razviti ljubav prema ovom predmetu, kako bi se sve kasnije oblasti uspešno i sa lakoćom savladavale.

Deca nerado pamte definicije, posebno u nižem ciklusu obrazovanja, s toga je jako bitno sve definicije prilagoditi uzrastu dece kako bi ih lakše zapamtili i primenjivali.

Sabiranje i oduzimanje

Dete će naučiti operacije sabiranja i oduzimanja, ali pojmovi kao što su sabirci, zbir, umanjenik, umanjilac, razlika su za dete apstraktni pojmovi, tako da nemojte kao roditelja da vas obeshrabri što te pojmove dete neće odmah usvojiti i što neće umeti pravilno da ih koristi u tekstualnim zadacima.

Kako sam i kao učitelji i kao roditelj bila suočena sa ovim problemom, osmislila sam stihove koji bi deci pomogli da lakše razumeju navedene pojmove. Kasnije sam te stihove pretočila u knjigu “Uživaj dok si dete” i posebno se radujem kada mi se javljaju zadovoljna deca ili kolege koje na taj način razvijaju kod dece ljubav prema ovom predmetu.

Učila deca sabiranje i zaista lako im ide. Sabirak prvi, sabirak drugi, zbir je rezultat na kraju stoji da mogu svi da ga vide! Znak plus, hrabro među sabircima stoji, a znak jednakosti je ispred zbira, jer on se ničeg ne boji… (Odlomak iz pesme Sabiranje)

Operacija oduzimanja je takođe prikazana kroz stihove, koji su prilagođeni deci. Kada je nešto iskazano u stihu, lakše se pamti a samim tim i primenjuje.

Kad umanjilac glocne od umanjenika, kao rezultat nastaje razlika. Između umanjenika i umanjioca znak minus se ponosno smeška, ako rezultat nije tačan, moraš ponovo postoji greška… (Odlomak iz pesme Oduzimanje)

Množenje i deljenje

Nešto kasnije kada se uče operacije množenja i deljenja, uz pomoć stihova dete će sa lakoćom savladati pojmove kao što su: činioci, proizvod, deljenik, delilac i količnik.

Činilac prvi, činilac drugi, pa to je lako i zna dete svako. Kada ih pomnožiš proizvod nastaje, a uz množenje sve lakše postaje. Deljenik, delilac, količnik na kraju i svi zadaci laki postaju. (Odlomak iz pesme Množenje i deljenje)

Mere i  merenja

Ipak kroz praksu se pokazalo da deca najteže shvataju i usvajaju mere i merenja. Kroz stihove, deci su na lak i jednostavan način približene mere za dužinu. Pamteći stihove, deca stvaraju sliku, tako da je ova oblast koja ma koliko teško delovala deci, nešto što se na ovaj način sa lakoćom usvaja a zatim sa uspehom primenjuje.

Mere

Bio jedan tata metar
a sin mu je decimetar.
Unuk mali centimetar,
praunuče milimetar.
Kad je metar kao glavni
hteo da se igra s njima,
spuštao se k njima lako
dodavao nule svakom.
U jednom metro  ima
centimetara sto, dodamo dve nule,
ko još ne zna to?
Decimetara deset jedan metar ima,
dodaš jednu nulu i jasno je svima.
A kada se dopišu tri nule kraj metra
svima nam je jasno, evo milimetra.
A, kada se gore krene od milimetra
prema metru, postepeno, prema vrhu,
brišeš nule istim redom,
tad sve ima svoju svrhu.
Svakom mernom jedinicom
meri se ponešto,
kad ih lako savladaš koristiš ih vešto.

(Pesma iz zbirke “Uživaj dok si dete”)

Ovde su navedeni samo neki od primera koji olakšavaju učenje matematike i razvijanje ljubavi prema njoj. Rešavanje matematičkih zadataka podstiče decu na razmišljanje, dovodi do razvoja logičkog mišljenja, zapažanja kao i vremenskih i prostornih odrednica.

Mnogo je načina na koji deci možemo približiti ovaj predmet i, naučiti ih od malena da matematika nije bauk, kako se to ranije mislilo.

Naravno to dosta zavisi od učitelja, od njegove kreativnosti, posvećenosti svom radu a ja iskreno verujem da onaj ko je odabrao ovaj poziv zaista takav i jeste.

Iz ugla jedne učiteljice.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here