Naslovna Priroda i nauka Čuda prirode Veliki Kanjon (Grand Canyon) – mesto od koga zastaje dah

Veliki Kanjon (Grand Canyon) – mesto od koga zastaje dah

3740
0

Reka Kolorado nalazi se u jugozapadnom delu Saverne Amerike i uliva se u Kalifornijski zaliv, protiče kroz SAD i Meksiko, a duga je 2.330 km. Njena dolina duboko je usečena u horizontalnim slojevima jedne visoravni. Kanjon je otkrila španska ekspedicija, još 1540. godine, čak je i sam izraz “kanjon” španska reč, kojom su Španci nazvali dolinu Kolorada kada su prvi put onamo došli. Danas se u nauci naziv „kanjon“ upotrebljava za svaku dolinu ovakvog tipa.

Veliki kanjon Kolorada najpoznatiji je kanjon na svetu ali suprotno uvreženom verovanju, nije i najveći na svetu. Pa ipak, sa dubinom od 4428 m i dužinom od 447 km prilično je impozantan i jedan je od najposećenijih nacionalnih parkova sa preko 6 miliona posetilaca godišnje.

Ima kanjona i u drugim delovima sveta, koji su veći (premera radi Kali Gandaki Gorge u Nepalu je mnogo dublji) ali se nijedan od njih po lepoti ne može meriti sa kanjonom Kolorada. To je najveličanstveniji od svih poznatih kanjona na Zemlji.

Strane kanjona su skoro vertikalne, visoke 1500—1800m, a ponegde i više. Na nekim mestima su toliko blizu jedna drugoj da je širina kanjona jedva 30 m. Posmatrana sa te visine, reka izgleda kao uska traka izgubljena u ovoj dubini. Gore se čak ni huka reke ne čuje iako dole stvara strahovitu buku lomeći se preko stena i kovitlajući se u virovima ispod njih.

Vertikalne strane kanjona mestimično su ravne, tako zasečene, kao drvo presečeno testerom, a mestimično na njima se izdvajaju nerazoreni delovi stena kao neobične figure sastavljene od slojeva naročitih boja, što im daje neobičnu lepotu. Baš ti raznoliki slojevi čiji se izgled menja na svakom zavijutku usled različitog osvetljenja pružaju veličanstvenu sliku koja se ne zaboravlja. Lako je onda shvatiti divljenje koje su osećali putnici i istraživači prilikom putovanja ovim kanjonom.

Ima tragova da je u davnoj prošlosti kanjon bio boravište ljudi. Pronađene su zemunice na stranama kanjona, u kojima su nađene ljudske kosti i oruđa kojima su se ljudi služili. Do ovih skloništa silazilo se izbočinama stena koje strče na stranama doline kao grubo isklesane stepenice. Morao je ovaj stanovnik kanjona biti veoma smeo kad je na ovakvom mestu gradio sebi sklonište. Ili mu je, možda, u blizini bio opasan neprijatelj, jači od njega, ispred koga se spasavao skrivajući se na ovim teško pristupačnim mestima.

Na splavu kroz brzake

Prvo „zvanično“ putovanje kanjonom zabeleženo je 1867. godine. Tada se jedan rudar doseljenik spustio splavom sa još jednim drugom niz Kolorado. Putovanje je bilo teško i vrlo opasno. Vodena stuja nosila je splav čas na jednu čas na drugu stranu, i svakoga časa pretila je opasnost da se splav razbije i nestane zauvek. Naročito su bili opasni brzaci, niz koje se splav vrtoglavo spuštao i tako ponekad bio zahvaćen vrtložastim kretanjima vode da su rudar i njegov drug s teškom mukom uspevali da se održe na njemu i da ga čitavog prevedu preko tih opasnih mesta. Ali na jednom ovakvom mestu, gde je vrtlog bio naročito jak, voda je odvukla sa splava rudarevog druga i on je nestao u nepoznatim dubinama reke. Rudar se spasao i dalje nastavio put sam.

Pošto su oni najveći deo kanjona bili prešli, rudar je uspeo da pređe ostatak puta i da srećno završi ovo opasno putovanje. On je ispričao svoj doživljaj i opisao divnu i divlju lepotu Kolorada. Dve godine kasnije prošao je kanjonom drugi putnik, a od tada je prošlo njime toliko istraživača i putnika turista da je kanjon Kolorada danas naširoko poznat.

Čodo prirode privlačna turistička destinacija

Reka Kolorado probija se kroz dolinu, uvijajući se dubeći je vekovima. Ona menja boje svake sezone, od smaragdno zelene do smeđe i plave boje koju je teško videti sa omiljenih turističkih mesta, ali planinari mogu proći jednu od mnogih unapred definisanih staza kroz stene do dna, pa čak i kampovati preko noći. Jedinstvene kombinacije geoloških boja i erozionih oblika ukrašavaju kanjon a sam pogled preplavljuje naša čula svojom ogromnom veličinom.

Zanimljivo je da dva glavna vidikovca kanjona, nude vrlo različita iskustva od visine od 1000 metara do osmatračnice na 5000 metara. 1963. godine podignuta je brana na Koloradu, a pogled sa nje takođe predstavlja pravu atrakciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here